Klachtgericht

Indien u last heeft van een specifieke klacht is een aanpak nodig die hier op gericht is. In dat geval zal ik precies met u uitzoeken wanneer deze klacht optreedt en hoe deze er precies uitziet. Ook zal ik met u nagaan welke gedachten er met deze klacht in verband staan. Indien deze aspecten duidelijk zijn zal ik met u bespreken hoe u stapsgewijs van uw klacht kan afkomen. Ik geef u tevens huiswerkopdrachten mee. Uw klachten hebben mogelijk invloed gehad op uw relatie(s) en/of op het werk. Indien nodig zal dit ook uitgebreid aan de orde komen. Uw partner kan eveneens uitgenodigd worden voor één of meerdere gesprekken.