Echtpaargesprekken

Gedurende een relatie kunnen op allerlei momenten problemen aan de oppervlakte komen, bijvoorbeeld:

  • De ene partner kan meer dingen samen willen gaan doen terwijl de ander juist meer vrijheid wil.
  • De ene partner kan meer intimiteit willen, terwijl de ander dit juist minder wil. Er kunnen communicatieproblemen zijn.
  • Eén van de partners kan een relatie met een ander hebben en/of twijfels hebben om met de relatie door te gaan.
  • Er kunnen veel ruzies zijn
  • Partners kunnen uit elkaar groeien
  • Bij deze en andere problemen kunnen relatiegesprekken tot meer begrip van en voor elkaar leiden, en daarmee meer duidelijkheid bieden.

Tijdens de relatietherapie is het van belang dat beide partners de mogelijkheid krijgen hun eigen verhaal te doen. Op beider verhaal zal uitgebreid worden ingegaan. Aan de hand daarvan zal gekeken worden of en in hoeverre partners elkaar kunnen begrijpen en of ze alsnog een verbinding met elkaar kunnen maken.

Indien het mogelijk blijkt elkaar nog een kans te geven, kan het nodig zijn te werken aan verbetering van de communicatie, het accepteren van verschillen of andere aspecten. De aanpak die ik veelal (in overleg met clienten) kies is gebaseerd op Emotionally Focussed Couple Therapy, waarin ik ben getraind.