Inzichtgevend

Deze gesprekken hebben als doel een proces op gang te brengen waarbij u meer inzicht krijgt in uzelf en wat u beweegt. Een dialoog met een ander die de juiste vragen stelt, feedback aan u geeft en u daarbij een spiegel voorhoudt kan als gevolg hebben dat uw zelfbewustzijn groter wordt. Zo kunt u sterke kanten van uzelf beter gaan zien. U kunt een antwoord vinden op vragen die u heeft en dieper liggende wensen kunnen aan de oppervlakte komen. Maar ook kan er gekeken worden naar emotionele valkuilen, zich herhalende gedragspatronen en vicieuze cirkels bij interacties met anderen. U kunt leren hier beter mee om te gaan. Ter bevordering van uw leerproces kan u opdrachten meekrijgen.