Aanpak

De behandeling begint met enkele onderzoeks-ofwel intake gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt met zorgvuldigheid nagegaan wat uw specifieke vraag en/of probleem is, daarbij rekening houdende met uw persoonlijkheid, persoonlijke geschiedenis, situatie en omgeving. Indien nodig worden er echter ook al adviezen gegeven en suggesties gedaan. Eventueel worden er opdrachten, oefeningen en/of literatuur meegegeven. Na de onderzoeksgesprekken doe ik u een voorstel voor behandeling.